ถังบำบัดน้ำเสีย

 

ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบรวม

(Central Wastewater Treatment Package)

สำหรับ

• คอนโดมิเนียม • อาคารสำนักงาน • โรงแรม • โรงพยาบาล

• ภัตตาคาร • ห้างสรรพสินค้า • โรงเรียน/มหาวิทยาลัย

 

 

 

                                                      

                                             ดร. สมมาต อิชโรจน์                                                         

        PhD     :    Public Health Engineering, University of Newcastle upon Tyne  ENGLAND      

        MSC    :    Public Health Engineering, University of Newcastle upon Tyne ENGLAND

        B.Eng  :    Sanitary Engineering Chulalongkorn University THAILAND

 

                                

มาตรฐานการออกแบบที่พัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญครบถ้วนตามหลักวิศวกรรมสุขาภิบาล

doctor TANK ได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะพิเศษทางด้านการควบคุมตัวเองได้ตามธรรมชาติ โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เครื่องจักรกลหรือผู้ควบคุมที่มีความชำนาญการเฉพาะด้านใดๆ และเป็นระบบบำบัดสำเร็จรูปที่เป็นถังเดียวที่รวมหน่วยบำบัดหน่วยรวมถึงการบำบัดตะกอนส่วนเกินไว้ในถังเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยแบคทีเรียที่มีจำนวนมากพออยู่ตลอดเวลาทั้งในรูปของการเกาะกับ Media (Fixed Film) และแบคทีเรียแบบแขวนลอย (Suspended Growth)

doctor TANK ได้ขอสิทธิบัตรประเภทอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์แล้วด้วยการออกแบบที่มีลักษณะเฉพาะคือ มีการจัดวางห้องเติมอากาศ (Aeration Chamber) และห้องตกตะกอน (Sedimentation Chamber) ให้อยู่ด้วยกันในถังรุปทรงกระบอกที่วางตามแนวนอนโดยมีผนังกั้นห้องทั้งสองในลักษณะผ่าครึ่งตามแนวนอนให้อยู่คนละด้านกันและมีช่องเปิดที่ส่วนล่างของผนังให้น้ำเสียไหลผ่านจากห้องเติมอากาศไปยังห้องตกตะกอนและตกตะกอนแบคทีเรียจากห้องตกตะกอนจะจมตัวเองลงก้นถังกลับมายังห้องเติมอากาศได้ตามธรรมชาติโโยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เครื่องจักรกลใดๆ และบรรจุตัวพลาสติกเคลื่อนที่ได้ (Moving Media ให้เป็นที่ยึดเกาะของแบคทีเรียในห้องเติมอากาศ 

 

 มาตรฐานการบำบัดด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

doctor TANK  ใช้เทคโนโลยี Moving Media พร้อมการจัดความสัมพันธ์ของตะกอนย้อนกลับให้อยู่ในระบบได้ตลอดเวลา จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเฉพาะและได้ขอรับสิทธิบัตรแล้วด้วยคุณประโยชน์นานับประการดังนี้

+ มีประสิทธิภาพที่สูง จากการเคลื่อนที่ของ Moving Media เพื่อไปสัมผัสเพื่อการทำปฏิกริยาการบำบัดกับสิ่งเน่าเสีย         ภายในห้องเติมอากาศ

+ สามารถแก้ปัญหาอุดตัน ที่มักเกิดกับกลางแบบยึดติดกับที่ (Fixed Film Media) โดย Moving Media จะหมุนเวียนตัว     เองด้วยฟองอากาศจากหัวกระจายอากาศจนแบคทีเรียส่วนเกินหลุดออกได้เองตามธรรมชาติ

+ มีแบคทีเรียที่จำนวนมาก ตามที่กำหนดได้ตลอดเวลา ด้วยการใส่ Media ในปริมาณที่ต้องการ

+ มีปริมาตรในห้องเติมอากาศที่เพียงพอ ที่จะทำให้ตะกอนแบคทีเรียแบบแขวนลอย สามารถทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิการบำบัดอีกทั้งยังย่อยสลายตะกอนส่วนเกินได้ในห้องเติมอากาศเดียวกัน

+ มีห้องเติมอากาศที่มีขนาดเล็กกว่าระบบเติมอากาศแบบ Extended Activated Sludge ถึง 6 เท่า

+ มีแบคทีเรียในห้องเติมอากาศที่เพียงพออยู่ตลอดเวลา ทั้งในรูปแบบของการเกาะอยู่กับตัวตัวกลางที่ไม่ไหลออกไปนอกห้องและแบคทีเรียในรูปแบบแขวนลอยที่สามารถไหลย้อนกลับจากห้องตกตะกอนมายังห้องเติมอากาศได้เอง เพื่อช่วยรักษาประสิทธิภาพการบำบัดให้สูงอย่างสม่ำเสมอและการบำบัดตะกอนส่วนเกิน

 

                     

 

มาตราฐานการผลิตที่เชื่อถือได้

doctor TANK ผลิตจากโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐานสากลจึงมั่นใจในคุณภาพ และความปลอดภัย ด้วยคุณสมบัติพิเศษ

• ไม่เป็นสนิม • ทนต่อแดด และการกัดกร่อนอันเกิดจากน้ำที่มีรดหรือด่างเจือปน

• น้ำหนักเบา แข็งแรง ทนทาน • มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

 

 

 

มาตรฐานความคุ้มค่าของการเลือกใช้ doctor TANK

-   ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว  เนื่องจากเป็นถังสำเร็จรุปแบบถังเดียวที่รวมทุกขบวนการบำบัดให้อยู๋ในถังใบเดียวกัน

-   ประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง เนื่องจากมีขนาดเล้กกว่าระบบตะกอนเร่งแบบ Extended Activated Sludge ถึง 4 เท่า

-   มีโครงสร้างแข็งแรงทนทาน ตามระดับมาตรฐานสากลสามารถติดตั้งให้ถนน ที่จอดรถ/สนามหญ้า หรือใต้พื้นที่ใช้สอย      ทั่วไปได้

-   มีความคุ้มค่าต่อการลงทุนเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อม  เนื่องด้วยระบบสามารถควบคุมการทำงานของตัวเองได้อย่าง      มีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลาตามธรรมชาติ

-   ไม่เกิดสภาพระบบไร้ประสิทธิภาพ  ที่มักเกิดขึ้นเมื่อเดินระบบไปในระยะเวลาหนึ่งและไม่สามารถควบคุมดูแลรักษา          ปริมาณแบคทีเรียให้เพียงพอต่อการใช้งานได้

-   ดูแลบำรุงรักษาง่ายและความปลอดภัย ต่อผู้ควบคุมดูแลระบบเนื่องจากไม่มีอุปกรณ์เครื่องจักรที่เป็นมอเตอร์หรือใบัดจม      ใต้น้ำ

-   ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูดตะกอนส่วนเกิน ทิ้งตลอดเวลา

-   ประหยัดพลังงาน ด้วยเครื่องอากาศชนิดตั้งอยู่นอกังที่ใช้พลังงานน้อยกว่าเครื่องเติมอากาศแบบทั่วไปที่อยู่ภายใต้น้ำที่        ต้องหยุดระบบเป็นเวลานานเพื่อการซ่อมบำรุง

-   ไม่ต้องหยุดระบบ เพื่อการซ่อมบำรุงเครื่องเติมอากาศ

-   ประหยุดบุคลากรผู้ควบคุมระบบ ด้วยระบบไม่ต้องใช้ผู้ควบคุมที่ชำนาญการเฉพาะด้านหรืออุปกรณ์ควบคุมพิเศษใดๆ            เนื่องจากระบบสามารถควบคุมตัวเองได้ตามธรรมชาติ

-   สามารถเพิ่มขีดความสามารถของระบบบำบัดน้ำเสียเดิมได้ ด้วยเทคโนโลยีแบบ doctor TANK โดยไม่ต้องสร้างระบบ        ใหม่

-   ได้รับบริการจากผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทีมงานมืออาชีพ

-    เริ่มต้นเดินระบบ (Start-up) ได้เร็วและง่ายด้วยวิธีธรรมชาติ

-    บำบัดน้ำเสียได้ตามมาตรฐาน

-    ราคาไม่แพง